APPA-trajecten voor oud-bestuurders

Het Eigen Kracht Programma voor oud-politieke ambtsdragers

Als politieke ambtsdrager kunt u na de verkiezingen of tussentijds te maken krijgen met een situatie van (onverwacht) ontslag. Doordat de meeste bestuurders niet voorbereid zijn op deze nieuwe loopbaansituatie na het ambt, is de overgang meestal vrij abrupt en is een duidelijk toekomstperspectief niet in beeld. Daarnaast is er soms sprake van reputatieschade, ook via social media. Vanuit Zeelenberg kunnen wij u helpen om uw talenten maar ook uw kwetsbaarheid om te zetten in kracht!

De APPA-regeling en bureau Zeelenberg

Als gestopte bestuurder krijgt u te maken met de APPA-regeling en de sollicitatieplicht. N.B. Binnen deze regeling heeft u vrije keus voor een outplacementbureau. Bureau Zeelenberg voldoet aan de APPA-voorwaarden en werkt in dit kader samen met RAET, Loyalis en ProAmbt. Qua tariefstelling zijn wij goedkoper dan andere bureaus, omdat wij niet de volledige 20% die vergoed mag worden, in rekening brengen. Hierdoor blijft er ruimte voor eventuele bijscholing. Wij bieden onbeperkte begeleiding zolang u afhankelijk bent van wachtgeld.
Bureau Zeelenberg heeft als loopbaanbureau jarenlange ervaring in het publieke domein opgedaan, niet alleen op het gebied van coaching maar ook door haar eigen wervings- en selectiepoot. Dat betekent dat wij u binnen de APPA-regeling zowel persoons- als marktgericht kunnen begeleiden. Onze loopbaanbegeleiding is gebaseerd op het Eigen Kracht Programma. Ons bureau werkt vanuit meerdere locaties in Nederland.

Wat is het Eigen Kracht Programma?

De essentie van ons Eigen Kracht Programma ligt in de bewustwording van uw eigen kracht onder onze begeleiding. Wat zijn uw drijfveren, uw bestuurlijke talenten, uw persoonlijkheid en mogelijkheden en welke kracht ligt hierin verborgen? En hoe kunnen wij u helpen om deze eigen kracht (nog beter) aan te boren en in te zetten? Dit unieke programma geeft u de mogelijkheid om regie te voeren over uw eigen leven en loopbaan en u hernieuwd te profileren.

Hoe gaat het in zijn werk ?

Fase 1: Intake en inventarisatie
Uw loopbaantraject begint met een uitgebreide intake op basis waarvan het Plan van Aanpak voor de APPA-regeling wordt opgesteld. Hierna volgt een profielonderzoek waarbij uw talenten, valkuilen en ontwikkel-perspectief in beeld worden gebracht. Dit onderzoek wordt afgenomen door één van onze gespecialiseerde en NIP-gecertificeerde psychologen om kwaliteit en privacy te waarborgen. Deze test bestaat uit allerlei vragenlijsten, gesprekken en een afsluitend rapport. Vervolgens maakt u bij de intake uitgebreid kennis met je vaste begeleider als mentor, die het politieke ambt van binnenuit kent. Dit wil niet zeggen dat u tijdens het traject alleen met deze persoon te maken krijgt, maar wel dat hij of zij uw aanspreekpunt is en vanuit ons verantwoordelijk is voor uw programma.

Fase 2: Onderzoekende, intern gerichte fase
Vervolgens start de onderzoekende, intern gerichte fase, waarbij u samen met ons aan de slag gaat om uw eigen kracht te ontdekken en tot bloei te laten komen. Dit doet u samen met uw vaste begeleider aan de hand van (netwerk)gesprekken, oefeningen en opdrachten. Ook kunt u in deze fase op een zogenaamde expertiseplek worden geplaatst, waarbij u in een organisatie naar keus werkervaring kunt opdoen.
Voorbeelden van onderdelen die in deze fase aan bod kunnen komen zijn: Verwerken van het ontslag en publiciteit, opstellen van uw biografie, feedback halen en brengen, inspiratiesessies, kernkwaliteiten en scenariodenken qua toekomstmogelijkheden. Dit deel van het programma is het meest intensief en veelomvattend, het heeft een doorlooptijd van drie maanden en eindigt met een concreet Plan van Aanpak.

Fase 3: De praktijk, extern gerichte fase
Hierna volgt de laatste fase, in deze fase gaat u uw eigen kracht benutten om deze in te zetten op uw werkplek of arbeidsmarkt. Dit doet u aan de hand van het eerder opgestelde actieplan. Hierbij wordt u vanzelfsprekend door ons ondersteund, heel praktisch, door aanvullende training (bijvoorbeeld: solliciteren, cv-updaten, etc.), rollenspellen en voortgangsgesprekken, al naar gelang uw behoefte. Ook kunnen wij onze eigen wervings- en selectiepoot inzetten zodat u actief wordt bemiddeld naar passende functies.

Workshops
Gedurende het gehele traject kunt u deelnemen aan de workshops van het Eigen Kracht Programma. Thema’s van de workshops kunnen zijn:

  • Het uitwisselen en gebruiken van elkaars kennis en kracht
  • Netwerken, ook via social media
  • De kracht van storytelling
  • Reputatiemanagement
  • Starten van een eigen bedrijf
  • Hoe word ik toezichthouder?

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze partners:
Jan Willem Zeelenberg 06-20418957
Titia Lont 06-23259604

Zeelenberg werkt vanuit meerdere locaties in Nederland.

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136