Loopbaancheck voor wethouders

Hoe gaat uw carrière verder na het wethouderschap?

Context

wegwijzer

De gemeenteraadsverkiezingen naderen al weer met rasse schreden, met mogelijk gevolgen voor uw loopbaan als wethouder. In de praktijk blijkt dat veel wethouders dusdanig in beslag worden genomen door het ambt, dat er weinig tijd voor reflectie op de loopbaan is. Een concreet toekomstperspectief na het ambt is meestal niet in beeld. Toch is het wethouderschap een kwetsbaar bestaan. Het kan van de ene op de andere dag afgelopen zijn, en ook een goede verkiezingsuitslag is voor wethouders niet altijd een baangarantie.

In het licht van het bovenstaande is het goed om juist in deze ambtsperiode na te denken over uw loopbaanmogelijkheden na het wethouderschap, zodat u meer grip krijgt op uw loopbaan en de daaruit voortvloeiende mogelijke perspectieven. Ook kan het zo zijn dat nu al duidelijk is dat u bij de komende verkiezingen geen kandidaat bent. Dan is het tijd om nu al voor te sorteren, zodat u goed beslagen ten ijs komt.

Aanbod

Speciaal voor u als zittende wethouder heeft Titia Lont een maatwerk loopbaancheck ontwikkeld. Zij heeft als oud-burgemeester en loopbaancoach ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders met loopbaanvraagstukken.
De loopbaancheck start met een Real Drives test, die u objectief inzicht geeft in uw drijfveren, werkomgeving en gedrag. De test wordt gevolgd door twee adviesgesprekken bij u thuis. De test biedt inzicht in uw unieke drijfveren, kwaliteiten en beroepsrichtingen die daarbij passend zijn. In het eerste adviesgesprek worden op basis van de testresultaten en uitgebreide CV-analyse uw successen in kaart gebracht, en wordt de rode draad in uw totale loopbaan helder.
In het tweede gesprek wordt samen met u een aansprekend persoonsprofiel geformuleerd en bouwen we uw CV om tot een aantrekkelijk resumé. Tenslotte worden uw persoonlijke ambities, loopbaandoelen en acties in kaart gebracht.
De gehele loopbaancheck kan binnen een tijdsbestek van vier weken worden uitgevoerd.

Resultaten

De Loopbaancheck levert u het volgende op: Een objectief rapport over uw drijfveren en loopbaanwaarden, een actueel persoonsprofiel inclusief bijgesteld CV, helder zicht op mogelijke beroepsrichtingen en een concreet loopbaanplan.

tegeltje-roerVervolgactiviteiten

Op basis van uw persoonlijk actieplan kunt u desgewenst een keuze maken voor vervolg-activiteiten, zoals bijvoorbeeld een workshop voor toezichthouders, verdieping op het gebied van social media, personal branding en publiciteit.

Loopbaancheck

Hieronder staat de inhoud van de loopbaancheck voor wethouders beschreven. De test en
de twee gesprekken kunnen binnen een tijdsbestek van vier weken worden uitgevoerd.

Real Drives test – uw drijfveren in kaart

realdrives2015U krijgt een week voorafgaand aan het eerste gesprek een digitale Real Drives test toegestuurd. Het invullen van deze test neemt maximaal een half uur in beslag. Binnen een week worden de testresultaten per mail aan u verzonden.
Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen. Ook kan de test worden gebruikt om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen.

Eerste adviesgesprek – Analyse van uw werkervaring

Het eerste gesprek start met het bespreken van de resultaten van uw Real Drives Test. Op basis van de drijfveren kan worden gedefinieerd in welke (werk)omgevingen u het beste tot u recht komt.
Vervolgens gaan we uw CV grondig analyseren, aan de hand van de STAR-methodiek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Het gaat er daarbij vooral om op welke momenten in uw loopbaan u onderscheidend bent geweest. Verder gaan we op zoek naar uw inhoudelijke specialiteiten, unieke competenties en de rode draad vanuit uw hele CV.
Aandacht wordt besteed aan de fase van uw loopbaan waarin u nu zit, de combinatie werk en privé alsmede uw specifieke loopbaanvragen.

Tweede adviesgesprek – Opstellen persoonsprofiel en actieplan

Het tweede gesprek start met het gezamenlijk formuleren van een aansprekend persoonsprofiel. Een profiel is als het ware een samenvatting van uw kennis, ervaring en vaardigheden. U geeft hiermee een visitekaartje af van uw unieke kwaliteiten als persoon.
Op basis van uw persoonsprofiel gaan we uw CV ombouwen tot een pakkend resumé. Het voordeel van een resumé is dat het meer toegankelijk is en ook goed bruikbaar is bij de diverse sociale media.
Het laatste onderdeel van dit adviesgesprek is het formuleren van uw persoonlijke ambities en het opstellen van een persoonlijk loopbaanplan voor het komende jaar. Een onderdeel zou bijvoorbeeld het verwerven van nevenfuncties kunnen zijn, of het zoeken van aanvullende scholing, het aanboren van strategische netwerkcontacten etc.

Kosten en aanmelding

De loopbaancheck inclusief Real Drives test en 2 gesprekken van 2,5 uur kost € 895,-. Dit bedrag is exclusief BTW en reiskosten, en inclusief voorbereidingstijd en materialen. U kunt zich aanmelden door telefonisch of per mail contact op te nemen met Titia Lont.

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136