Ervaringscertificaat voor wethouders - linkedinErvaringscertificaat voor wethouders

Onlangs mochten twee van mijn deelnemers een Ervaringscertificaat uit de handen van bureau Libereaux in ontvangst nemen. Dit in het kader van een pilot van het Ministerie van BZK, om oud-wethouders een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Een EVC-procedure is geen sinecure, want je moet van je totale werkervaring bewijslast verzamelen en veel zaken nauwkeurig beschrijven. Voordeel is wel dat je je erg bewust wordt van de competenties die je in de loop der jaren hebt ontwikkeld. De arbeidsmarkt heeft vaak geen goed beeld van wat wethouders nou precies kunnen, want er is niet echt een beroepsstandaard.

Door het behalen van een Ervaringscertificaat kom je als oud-wethouder beter beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt. Bovendien geeft zo'n procedure je concrete handvatten voor sollicitatiegesprekken, waarin vaak naar een toelichting op je werkervaring wordt gevraagd.

In totaal hebben ruim 20 oud-wethouders aan deze pilot van BZK meegedaan. Een evaluatie volgt binnenkort. Mijn deelnemers zijn er in ieder geval blij mee!

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136