Partners

public proofPublicProof - Public Proof is een recruitment bureau voor de publieke sector. Duurzame inzetbaarheid en groeien in je loopbaan zijn voor Public Proof leidende thema’s. Gedegen interviews, ontwikkelen van een loopbaanvisie, geen ondoordachte stappen. Kandidaten investeren in de eigen loopbaan, wij investeren in kandidaten, opdrachtgevers investeren in kandidaten. Public Proof regisseert het proces. Titia Lont is aan dit bureau verbonden als adviseur. www.publicproof.nl 


Carrierepoort LogoCarrièrepoort - Carrièrepoort is gespecialiseerd in  Werk-naar-Werk begeleiding, Carrièreontwikkeling en Management Development. We zijn gericht op hoger kader, executives en bestuurders. Met een Rotterdamse aanpak: No-nonsense, direct, uw kracht benadrukkend en resultaatgericht! https://carrierepoort.nl/

 


 realdrives2015Real Drives - RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen moet motiveren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen.
In een RealDrives uitslag kan naast iemands interne motivatie of voorkeur worden afgelezen met welke bril iemand naar zijn omgeving kijkt en hoe iemand doet en handelt. Aan de hand van een RealDrives uitslag is haarfijn te zien hoe iemand zijn gedrag aanpast aan zijn omgeving. De methodiek maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van groepen. RealDrives meet zes verschillende drijfveren en gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur.
In het kader van loopbaanontwikkeling zijn de drijfveren richtinggevend voor de beroepskeuze, alsmede omgevingen waarin iemand goed tot zijn recht komt. www.realdrives.com

 


 

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136