Partners

Carrierepoort LogoCarrièrepoort - Carrièrepoort is gespecialiseerd in  Werk-naar-Werk begeleiding, Carrièreontwikkeling en Management Development. We zijn gericht op hoger kader, executives en bestuurders. Met een Rotterdamse aanpak: No-nonsense, direct, uw kracht benadrukkend en resultaatgericht! https://carrierepoort.nl/

 


 realdrives2015Real Drives - RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen moet motiveren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen.
In een RealDrives uitslag kan naast iemands interne motivatie of voorkeur worden afgelezen met welke bril iemand naar zijn omgeving kijkt en hoe iemand doet en handelt. Aan de hand van een RealDrives uitslag is haarfijn te zien hoe iemand zijn gedrag aanpast aan zijn omgeving. De methodiek maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van groepen. RealDrives meet zes verschillende drijfveren en gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur.
In het kader van loopbaanontwikkeling zijn de drijfveren richtinggevend voor de beroepskeuze, alsmede omgevingen waarin iemand goed tot zijn recht komt. www.realdrives.com

 


 werkeninfrieslandWerken in Friesland - De Stichting Werken in Friesland is ontstaan vanuit het hoofden personeelszaken overleg (PHZ). Deze werkgroep bevat vertegenwoordigers van diverse Friese gemeenten die het initiatief tot de samenwerking hebben genomen. De doelstellingen die deze gemeenten hebben gedefinieerd, zijn:
• Verbeteren carrièremogelijkheden medewerkers
• Behoud van kennis
• Besparingen door transparante interne arbeidsmarkt
• Ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten
• Centrale vacaturesite Friese overheden
• Verstevigen werkgeversimago en betere profilering.

WerkeninFriesland biedt overheden in de regio de gelegenheid om zich tegen relatief lage kosten aan te sluiten op het netwerk. Dit omvat een virtueel mobiliteitscentrum waarbinnen (interne) kandidaten en (interne) vacatures uitgewisseld kunnen worden door P&O-ers, maar waarin ook door medewerkers zelf een actieve rol kan worden vervuld, doordat deze in vergaande mate in staat zijn zichzelf te bedienen bij het zoeken naar nieuwe carrièremogelijkheden. In het kader van de APPA-regeling werkt Titia Lont samen met WerkeninFriesland. www.werkeninfriesland.nl

 

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136