Vangnet of springplank?

Onderzoek - vangnet of springplank?

De centrale doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van kritische succesfactoren waardoor ex-wethouders (gemakkelijker) een baan kunnen verwerven.

Daarnaast beoogt dit onderzoek onder de respondenten te inventariseren of het fenomeen wachtgeld en imago van bestuurders een negatieve impact heeft bij het vinden van een nieuwe werkkring. Tenslotte is in bredere zin het doel van dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van ex-wethouders.

U kunt dit rapport als pdf downloaden:

profiel foto 02

Contact

telefoon 06 232 59 604
email - titialont@gmail.com
KvK 57418136