Skip to main content

APPA-begeleiding: meer dan een nieuwe carrièrestap!

Carrierepoort LogoCarrièrepoort is gespecialiseerd in  Werk-naar-Werk begeleiding, Carrièreontwikkeling en Management Development. We zijn gericht op hoger kader, executives en bestuurders. Met een Rotterdamse aanpak: No-nonsense, direct, uw kracht benadrukkend en resultaatgericht!

We zien APPA-begeleiding als een versterkende combinatie van persoonlijke executive coaching, studie en begeleiding. Het doel is om u als oud-bestuurder klaar te stomen voor het netwerken, solliciteren en het succesvol en authentiek positioneren voor het verkrijgen van de nieuwe rol. Deze benadering leggen we in deze factsheet stap voor stap uit.

Fase 1. De oriëntatiefase - scherp krijgen van uw toekomstige rol

Het scherp krijgen van uw toekomstige rol draait om onze visie dat reflectie en onderscheidend vermogen bepalend zijn om een nieuwe carrièrestap te maken. Daar richt de eerste fase zich dus op: uw huidige situatie goed in beeld hebben en transformeren naar een authentieke en oprechte propositie. U stapt als het ware door een transitiepoort, voordat u uw volgende carrièrestap kunt maken. Onze Carrièretrechter en een eventueel Carrière Assessment zijn onderdeel van deze fase.

Transitiecoaching en de thuissituatie

Bij een aantal ex-bestuurders zien we dat de veranderende rol een stevige impact heeft, aangezien er vaak sprake is van financiële onzekerheid, statusverlies en het (tijdelijk) niet meer kunnen bijdragen aan zijn/haar maatschappelijke missie. Dit heeft vaak zijn effecten in de thuissituatie. Dat maakt dat Carrièrepoort zorgt voor de inzet van een gecertificeerde transitiecoach; een professional die gewend is om te gaan met verlies van arbeid en gezondheid.

In een of enkele sessies zorgt hij er voor dat de ex-bestuurder het verleden een plek heeft kunnen geven en weer met energie naar de toekomst kijkt. Daarin nemen we tevens de thuissituatie mee, wat concreet betekent dat we ook een of enkele gesprekken reserveren voor een gesprek met de mogelijke partner van de ex-bestuurder.

Carrièretrechter

CarrièretrechterDe volgende stap is het concretiseren van ‘wat wil ik precies’ en ‘hoe zet ik mijn toekomstige rol op een authentieke manier in de arbeidsmarkt’. Hiervoor heeft Carrièrepoort de Carrièretrechter ontwikkeld. Stapsgewijs wordt het functieprofiel van abstract (welke branche/sector) naar zeer concreet in kaart gebracht. De resultaten:

 • Scherp functieprofiel(en)
 • Een aansprekende elevator pitch, uw compacte openingswoord tijdens netwerken
 • Krachtige persoonlijke slogan: waar staat u voor?

Ook werken we actief met een aantal inzichtgevende persoonlijkheidstests, actieve arbeidsmarktoriëntatie en uiteraard op basis van uw maatschappelijke bevlogenheid.

Het resultaat is een SMART Plan van Aanpak om uw nieuwe functie te verkrijgen.

Studie en begeleiding in het netwerken en in het sollicitatieproces

We vervolgen het traject met een verdere uitwerking van het Plan van Aanpak. Dit vraagt op diverse onderdelen studie en begeleiding rondom netwerken en het sollicitatieproces. Het betekent dat de APPA-deelnemer op meerdere vlakken aan het werk gaat:

 • Sollicitatiecursus: Enkele vragen die beantwoord worden: Hoe werkt solliciteren anno 2020? Hoe maak ik een aansprekend CV? En uiteraard simuleren we diverse typen sollicitatiegesprekken om goed beslagen ten ijs te komen.
 • De voormalig bestuurder maakt zijn/haar eigen verkoopplan als aanvulling op het Plan van Aanpak. Belangrijke onderdelen uit zo’n verkoopplan zijn:
  • in welke media ga ik mijn CV plaatsen
  • hoe positioneer ik me en hoe vergroot ik mijn vindbaarheid
   ⇒social media training, waarin we uitgebreid stilstaan bij het gebruik van LinkedIn, Twitter, Instagram en/of Facebook.
  • voor de gevorderden: Persoonlijke SEO
   ⇒doelgericht inspelen op zoekmachines van Google en Linkedin
  • waar ga ik netwerken en hoe doe ik dat
     ⇒oefenen netwerkgesprekken
 • Van reactief naar pro-actief kansen creëren, hoe doe ik dat? We werken actief aan deze mind shift.

Fase 2: De arbeidsmarktgerichte fase - krijgen van uw nieuwe functie

APPA begeleiding 03Hier draait het natuurlijk om. De ex-bestuurder wordt ondersteund bij concrete vacatures en warme ingangen in het Carrièrepoort netwerk. Deze baankansen komen uit 3 kanalen:

 • de deelnemer vindt ze zelf:
  • in de reguliere media
  • door middel van netwerken
  • door open sollicitaties, het aanbieden van organisatie-analyses of andere visie-documenten etc.
 • de executive coach en Carrièrepoort reiken vacatures aan (indien van toepassing)
 • via ons vacaturezoeksysteem JobPort krijgt de cliënt dagelijks vacatures in de mailbox op basis van zijn/haar zoekprofiel.

In deze fase is het ook mogelijk om op een zogenaamde Expertiseplek aan de slag te gaan. We gaan op zoek naar een substantiële interim opdracht in een organisatie die goed bij u past. U gaat hier voor korte tijd op basis van onkostenvergoeding aan de slag. Hierdoor kunt u van binnenuit werkervaring opdoen en mogelijk een springplank aanboren voor een nieuwe baan!

De carrièrecoaches van Carrièrepoort

De coaches die door Carrièrepoort gevraagd worden om de trajecten te begeleiden zijn mannen en vrouwen die hun sporen verdiend hebben in het (semi)publieke domein, het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven of als ondernemer. Naast ons grote publieke netwerk kunnen we begeleiding bieden aan ex-bestuurders die een vervolgstap richting de private sector overwegen.

De coaches hebben daarnaast een flinke dosis levens-, management-, bestuur- en ondernemerservaring en zijn op de hoogte van de belevingswereld en dilemma’s van bestuurders en managers.

De ervaren coaches begeleiden u in de ontwikkeling van een nieuwe rol in deze levensfase en herijkt carrièreperspectief. Waardoor u het potentieel aan kennis en ervaring dat u hebt ontwikkeld in een politiek- bestuurlijke werkomgeving, weer volledig kunt benutten in een nieuwe werkomgeving.

Reservering voor (mogelijke) studiekosten

In overleg kan een deel van het APPA-budget gereserveerd worden voor mogelijke studiekosten. Deze reservering is gemaximeerd tot 25% van het totaalbedrag. Uiteraard moet de studie passen binnen het Plan van Aanpak, zodat uw kansen richting de arbeidsmarkt worden vergroot.

Zelfstandig Ondernemerschap                                                                                    

Carrièrepoort heeft een specialisatie op het gebied van ondernemend werken en zelfstandig ondernemerschap. De APPA-deelnemer begeleiden we van A tot Z naar Zelfstandig Ondernemerschap, bijvoorbeeld als interim-bestuurder of -manager. De begeleiding vindt plaats door ondernemerscoaches (met een eigen bedrijf). Ze zijn intensief getraind om dit traject te kunnen uitvoeren.

Nadat de Carrièretrechter  is uitgewerkt, kan hieruit de optie voor zelfstandig ondernemerschap volgen. In dit geval volgt een verdiepend ondernemers-assessment. De opbouw is als volgt:

 • Ondernemersassessment
  Dit is een intensief instrument, waarin we een online ondernemerstest afnemen. Vervolgens hebben we een verdiepend interview met de deelnemer en doen we een quickscan van het ondernemersidee. Een externe onderzoeker doet tevens een eerste marktscan om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van het ondernemersidee.

Middels een heldere rapportage geven we een go/no go advies met betrekking tot de ondernemersvaardigheden en -idee van de APPA-deelnemer.

⇒ Resultaat: duidelijkheid of ondernemerschap een logische en passende stap is

Na positief advies door de ondernemerscoach over de haalbaarheid van het ondernemersidee en de ondernemerskwaliteiten van de medewerker ziet het vervolgtraject er als volgt uit:

 • Oriëntatiefase’ (vòòr de start van de onderneming)
  Krachtige ondersteuning en werkmateriaal dat leidt tot een degelijk ondernemingsplan en een solide basis voor bijvoorbeeld een kredietaanvraag. Ook verbetering van de ondernemersvaardigheden en –kennis is een belangrijk onderdeel.
 • Begeleidingsfase (tijdens en na de start van de onderneming)
  De ondernemercoach treedt vooral op als sparringpartner voor de cliënt, waarbij zaken als omzetverbetering, analyse van de resultaten en de meer ‘emotionele’ zaken waar de nieuwe ondernemer tegenaan loopt.

Bij negatief advies na de ondernemersassessment kan de bestuurder verder gaan met de reguliere begeleiding als aangegeven in het APPA-programma.

Overige zaken

De duur van het traject, evenals de frequentie, werkvorm en locatie worden in onderling overleg vastgesteld. Het traject staat in het teken van uw vragen en uw situatie, de invulling is dus altijd persoonlijk maatwerk, passend bij uw statuur. Vanuit Carrièrepoort dragen wij zorg voor de APPA-kwartaalrapportages naar de opdrachtgever.

Wij kijken er naar uit om samen met u op pad te gaan naar uw volgende carrièreperspectief!

“Mensen zijn niet geïnteresseerd in wat je doet,
maar waarom je het doet.
Begin dus met waarom.”

– Simon Sinek