Skip to main content

Coaching voor aspirant burgemeesters

Veel wethouders ambiëren het burgemeesterschap in een kleine of middelgrote gemeente. Om succesvol te kunnen solliciteren naar een burgemeesterspost, is een goede voorbereiding van belang. Dat vereist persoonlijke profilering, het aanboren van strategische netwerk-contacten, en het zoeken van een goede match met burgemeestersvacatures. Daarnaast is het natuurlijk cruciaal dat u een zeer goede indruk maakt bij het gesprek met de CdK en de vertrouwenscommissie.
Speciaal voor de doelgroep aspirant burgemeesters heeft Titia Lont een aanbod ontwikkeld. Zij is oud-burgemeester, ervaren bestuurderscoach, en tevens auteur van het boek "Nieuwe burgemeesters op weg". De coaching bestaat uit drie onderdelen:

Real Drives test – uw burgemeesterscompetenties in kaart

U krijgt een week voorafgaand aan het eerste gesprek een digitale Real Drives test toegestuurd. Het invullen van deze test neemt maximaal een half uur in beslag. Binnen een week worden de testresultaten per mail aan u verzonden.
Deze test geeft aan welke burgemeesterscompetenties bij u reeds ontwikkeld zijn en welke competenties meer aandacht behoeven. Tevens geeft deze test een beeld van uw bestuursstijl.

Eerste adviesgesprek – Analyse van uw werkervaring

Het eerste gesprek start met het bespreken van de resultaten van uw Real Drives Test. Op basis van de drijfveren kan worden gedefinieerd in welk type gemeente en werkomgeving u het beste tot uw recht komt.
Vervolgens gaan we uw CV grondig analyseren, aan de hand van de STAR-methodiek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Het gaat er daarbij vooral om op welke momenten in uw loopbaan u onderscheidend bent geweest. Verder gaan we op zoek naar uw inhoudelijke specialiteiten, unieke (burgemeesters)competenties en de rode draad vanuit uw hele CV.

Tweede adviesgesprek – Opstellen burgemeestersprofiel en actieplan

Het tweede gesprek start met het gezamenlijk formuleren van een aansprekend burgemeestersprofiel. Dit profiel is als het ware een samenvatting van uw kennis, ervaring en vaardigheden gericht op het burgemeesterschap.
nieuwe-burgemeesters-op-wegOp basis van uw profiel gaan we uw CV ombouwen tot een pakkend resumé. Het voordeel van een resumé is dat u het gemakkelijk kunt gebruiken bij netwerkgesprekken.
Het laatste onderdeel van dit adviesgesprek is het formuleren van uw persoonlijke ambities en het opstellen van een persoonlijk loopbaanplan teneinde een burgemeesterspost te verwerven.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de burgemeesterscoaching bedragen € 895,- excl. BTW en reiskosten. Dit is inclusief de Real Drives test, 2 adviesgesprekken van 2,5 uur en het boek "Nieuwe burgemeesters op weg".

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Titia Lont, tel. 06 23259604.