Skip to main content

Loopbaancheck voor wethouders

Hoe gaat uw carrière verder na het wethouderschap?
Doe de mid-term Loopbaancheck voor bestuurders.

Context

wegwijzer

Als wethouder bent u na de gemeenteraadsverkiezingen al weer twee jaar in functie. Nog een jaar en dan begint de kandidaatstelling voor de nieuwe ambtsperiode.
In de praktijk blijkt dat veel wethouders dusdanig in beslag worden genomen door het ambt, dat er weinig tijd voor reflectie op de loopbaan is. Een concreet toekomstperspectief na het ambt is meestal niet in beeld. Het wethouderschap is een kwetsbaar bestaan. Het kan van de ene op de andere dag afgelopen zijn, en zelfs een klinkende verkiezingsuitslag is voor wethouders niet altijd een baangarantie.
In het licht van het bovenstaande is het goed om juist in het midden van deze ambtsperiode na te denken over uw loopbaanmogelijkheden na het wethouderschap, zodat u meer grip krijgt op uw loopbaan en de daaruit voortvloeiende mogelijke perspectieven.

Aanbod

Speciaal voor zittende wethouders heeft Titia Lont een maatwerk Loopbaancheck ontwikkeld. Zij heeft als oud-burgemeester en loopbaancoach ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders met loopbaan-vraagstukken.
De Loopbaancheck start met een telefonische intake. We kijken naar uw specifieke loopbaansituatie en verwachtingen ten aanzien van de Loopbaancheck. Voorafgaand mailt u alvast uw CV. Dit wordt gevolgd door twee adviesgesprekken bij u thuis of op het gemeentehuis. In het eerste adviesgesprek worden op basis van uitgebreide CV-analyse uw successen in kaart gebracht, en wordt de rode draad in uw totale loopbaan helder.
In het tweede gesprek wordt samen met u een aansprekend persoonsprofiel geformuleerd en bouwen we uw CV om tot een aantrekkelijk resumé. Tenslotte worden uw persoonlijke ambities, loopbaandoelen en acties in kaart gebracht in de vorm van een persoonlijk loopbaanplan.
De gehele loopbaancheck kan binnen een tijdsbestek van vier weken worden uitgevoerd.

Resultaten

De Loopbaancheck levert u het volgende op: Een actueel persoonsprofiel inclusief bijgesteld CV, een bijgewerkt Linkedin-profiel, helder zicht op mogelijke loopbaanrichtingen en een concreet loopbaanplan. Hierdoor neemt u regie over uw loopbaan, en komt u beter beslagen ten ijs mocht u onverhoopt stoppen als wethouder.

tegeltje-roerVervolgactiviteiten

Op basis van uw persoonlijk actieplan kunt u desgewenst een keuze maken voor vervolg-activiteiten, zoals bijvoorbeeld een workshop voor toezichthouders, verdieping op het gebied van social media, personal branding en publiciteit. Ook het afspreken van een nazorg-moment na een half jaar is mogelijk.

De mid-term loopbaancheck

Vooraf - Telefonische intake

Een week voorafgaand aan het eerste gesprek houden we een telefonische intake. We kijken naar uw specifieke loopbaansituatie en verwachtingen ten aanzien van de Loopbaancheck. Voorafgaand mailt u alvast uw CV.

Eerste adviesgesprek – Analyse van uw werkervaring

In het eerste gesprek gaan we uw CV grondig analyseren, aan de hand van de STAR-methodiek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Het gaat er daarbij vooral om op welke momenten in uw loopbaan u onderscheidend bent geweest. Verder gaan we op zoek naar uw inhoudelijke specialiteiten, unieke competenties en de rode draad vanuit uw hele CV.
Uiteraard zullen we ook stilstaan bij uw Linkedin profiel en verdere uitingen op social media.
Aandacht wordt besteed aan de fase van uw loopbaan waarin u nu zit, de combinatie werk en privé alsmede uw specifieke loopbaanvragen. Ook kijken we welke (bij)scholing u tot nu toe heeft gevolgd.

Tweede adviesgesprek – Opstellen persoonsprofiel en actieplan

Het tweede gesprek start met het gezamenlijk formuleren van een aansprekend persoonsprofiel. Een profiel is als het ware een samenvatting van uw kennis, ervaring en vaardigheden. U geeft hiermee een visitekaartje af van uw unieke kwaliteiten als persoon.
Op basis van uw persoonsprofiel gaan we uw CV ombouwen tot een pakkend resumé. Het voordeel van een resumé is dat het meer toegankelijk is en ook goed bruikbaar is bij de diverse sociale media.
Het laatste onderdeel van dit adviesgesprek is het formuleren van uw persoonlijke ambities en het opstellen van een persoonlijk loopbaanplan voor het komende jaar. Een onderdeel zou bijvoorbeeld het verwerven van nevenfuncties kunnen zijn, of het zoeken van aanvullende scholing, het aanboren van strategische netwerkcontacten etc.
Desgewenst kan bijvoorbeeld na een half jaar een moment van nazorg worden afgesproken.

Kosten en aanmelding

De loopbaancheck inclusief telefonische intake en 2 gesprekken van 2,5 uur kost € 695,-. Dit bedrag is exclusief BTW en reiskosten, en inclusief voorbereidingstijd en materialen. U kunt zich aanmelden door telefonisch of per mail contact op te nemen met Titia Lont.

Achtergrondinformatie

Drs. Titia Lont (1963) is van huis uit onderwijskundige en is een groot deel van haar loopbaan werkzaam geweest op het snijvlak van trainingen en politiek. Zo werkte zij onder meer bij het CDJA, het Instituut voor Publiek en Politiek en het Netwerk Sociale Initiatieven. Tevens was zij gemeenteraadslid in Den Haag en burgemeester van Wieringen.

Titia Lont is auteur van “Nieuwe burgemeesters op weg” (2008) en “Nieuwe wethouders op weg” (2009) , beide uitgegeven bij Kluwer. Samen met de Thorbecke Academie deed zij onderzoek naar de loopbanen van gestopte wethouders. Ook organiseert zij regelmatig diverse workshops voor de doelgroep bestuurders.

Als zelfstandig loopbaancoach begeleidt zij (oud-)politieke ambtsdragers met diverse loopbaanvragen. Ook heeft zij veel ervaring in de uitvoering van APPA-trajecten.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-23259604