Skip to main content

Titia Lont

titia lont footerDrs. Titia Lont (1963) is van huis uit onderwijskundige en is een groot deel van haar loopbaan werkzaam geweest op het snijvlak van trainingen en politiek. Zo werkte zij onder meer bij het CDJA, het Instituut voor Publiek en Politiek en het Netwerk Sociale Initiatieven. Tevens was zij gemeenteraadslid in Den Haag en burgemeester van Wieringen.

Als senior adviseur bestuurders heeft zij zich de laatste jaren gespecialiseerd in het coachen van zittende en gestopte wethouders. Zij kiest hierbij voor een combinatie van een persoons- en marktgerichte aanpak. Haar passie is het toerusten van bestuurders, zodat zij hun loopbaan tijdens en na het ambt succesvol kunnen vervullen.

Titia Lont is co-auteur van "Nieuwe burgemeesters op weg" (2008) en "Nieuwe wethouders op weg"(2009), beide uitgegeven bij Kluwer. Samen met de Thorbecke Academie deed zij onderzoek naar de loopbanen van gestopte wethouders.

Zij is gecertificeerd Real Drives coach en werkt conform de Ethische Gedragscode van de NOLOC. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Wikipedia